Nieuws

Onze Facebookpagina

Kijk op onze Facebookpagina voor meer informatie  en nieuws!

Read More

De gemeenteraad van Grave stemt in met het plan ‘stapvoets verblijven’, ontwikkelplan voor de drie-eenheid Velp.

16 november 2017 Vorige week stemden de gemeenteraad van Grave in met het plan ‘stapvoet verblijven’, waar kasteelklooster Bronckhorst onderdeel van uitmaakt. Een belangrijke stap voor Roelofs en Haase én kasteelklooster Bronckhorst (Kortweg KKB), al is het alleen maar al omdat de renovatie van het gebouw nu echt nog voor de winter kan beginnen. Ruim twee jaar is Roelofs en Haase als eigenaar van KKB in overleg geweest met de gemeente Grave als eigenaar van het Vincentiuskerkje en het provincialaat van de Kapucijnen als eigenaar van het Emmausklooster te Velp (NB) . Doel was helder en als...

Read More

Roelofs & Haase begint met onderhoud en restauratie

Roelofs & Haase begint met onderhoud en restauratie

Roelofs en Haase gaat beginnen met het onderhoud en de restauratie van KasteelKlooster Bronckhorst. In het bijzondere rijksmonument worden circa 40 eenheden gerealiseerd.  Het gebouw waar eens de zusters in alle rust woonden zal op deze manier een nieuwe functie krijgen, waardoor behoud van het gebouw verzekerd is. De zusters, grotendeels zelfvoorzienend als het gaat om voedsel (door eigen groentetuinen en kippen), waren hun tijd eigenlijk ver vooruit; lokaal en duurzaam gegroeide groente is ecologisch verantwoord. Samen tuinieren is goed voor lichaam en geest en brengt mensen tot zichzelf....

Read More

Provincie investeert mee in Kasteelklooster Bronckhorst

Provincie investeert mee in Kasteelklooster Bronckhorst

De provincie Noord-Brabant heeft de drie-eenheid in Velp als een ‘must’ gezien voor behoud en herbestemming. Om deze drie, in samenhang  unieke rijksmonumentale gebouwen te behouden wordt een subsidie verstrekt van 1,5 miljoen euro. Roelofs en Haase is eigenaar van Kasteelklooster Bronckhorst, de grootste van de drie objecten. In Kasteelklooster Bronckhorst zullen woningen worden gerealiseerd die bereikbaar zijn voor de onderkant van de markt. Voor een groot deel zal het gaan om onzelfstandige eenheden, omdat er grote vraag is naar betaalbare woningen voor jongeren. Ook mensen die met spoed...

Read More

Succesvolle denksessies

Voor het onderzoek naar de drie-eenheid in Velp, hebben zeer succesvolle denksessies plaatsgevonden. Voor de herontwikkeling van het KasteelKlooster Bronckhorst, het Vincentiuskerkje en het Emmausklooster is input gevraagd van diverse deskundige partijen. En drie sessies met elk ongeveer 15 deelnemers is nagedacht over ideeen rondom: wonen zorg recreatie en toerisme Een kort verslag van deze sessies is als denkrichtingen herontwikkelingen drie-eenheid Velp te...

Read More

Intentieovereenkomst getekend!

Intentieovereenkomst getekend!

VELP – Vier partijen gaan gezamenlijk verkennen wat een mogelijk toekomstige bestemming is voor de zogenoemde ‘drie-eenheid’ in Velp: de Sint Vincentiuskerk, het klooster Emmaus en het kasteelklooster Bronckhorst. Woensdag 7 oktober hebben de Orde der Minderbroeders- Kapucijnen, de gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst ondertekend, waarin zij verklaren dat zij deze verkenning gaan starten. Uitgangspunt is dat wordt gekeken of de (her)bestemming van de afzonderlijke gebouwen op elkaar is afgestemd en dat dit de (nieuwe)...

Read More